About

DJ Ladymix is de artiestennaam van Maxime Eikenaar IJgosse.
Ik groeide op in Spanje en ben met mijn ouders in 2013 teruggekeerd naar Nederland.
Ik heb er altijd al van gedroomd om DJ te worden en ik was al op jonge leeftijd met muziek bezig.
Mijn droom kwam uit in 2013 toen ik de draaitafels ontdekte.
Ik begon met een half uurtje draaien maar dat werden al snel meerdere uren.
Elke dag stond ik te oefenen achter de draaitafels van Club Fame in Zandvoort.
In 2014 begon ik een avontuur bij platenlabel Punk Kids Recordings.
Op 20 april 2015 bracht ik mijn eerste track uit, ‘HALO’.
Later dat jaar volgden de tracks Velvet, Dynamite en Louder.
In de zomer van 2015 begon ik als DJ Ladymix aan mijn eerste boekingen.
Beachclub Vroeger in Bloemendaal, Club Smokey in Amsterdam , Hotshots in Amsterdam ,
Club Epic en Discotheek Chin Chin in Zandvoort.
Ook Spanje kon niet achterblijven en ik vloog samen met mijn vader naar Benidorm om daar in
enkele mooie clubs te draaien t.w. Club Bahamas , Red Dog en Club Beachcomber.
Overal waar DJ Ladymix stond te draaien , stond haar vader trots aan haar zij.

 

In 2016 ben ik een jaar gestopt met draaien door het onverwachtse overlijden van mijn vader.
Weer een jaar later werd ik moeder van mijn eerste zoon Jax.

Toch werd het gemis van draaien groot en ben ik het weer gaan oppakken!
De boekingen gingen weer door: Pride at the Beach, Dancing in the Street(s) , Koningsnacht/dag , Feestweek Lisse, Yves nodigt uit, bruiloften, verjaardagen, kinderpartijtjes , bedrijfsfeesten.
Ik was weer helemaal terug.
En toen was er COVID en al het werk viel weg.
Maar Ladymix zou Ladymix niet zijn om er toch een feestje van te maken.
Via verschillende social media kanalen presenteerde ik wekelijks vanuit huis “woonkamer parties” die ik live streamde en door velen werd gevolgd.
In 2021 werd ik opnieuw moeder van onze zoon Donn.
In januari 2022 begon ik naast het draaien ook mijn eigen DJ school, Beats at the Beach.
Een DJ school voor kids (maar ook voor volwassenen hoor)!
Het leek me altijd al te gek om kinderen te leren draaien! En ook deze droom kwam uit.
Op 9 september 2022 trouwde ik met mijn mijn grote liefde, steun en toeverlaat Nick.

Love,
Maxime
DJ Ladymix

 

 

 

DJ Ladymix is the stage name of Maxime Eikenaar IJgosse .
I grew up in Spain and returned to the Netherlands with my parents in 2013.
I always dreamed of becoming a DJ and I was into music from a young age.
My dream came true in 2013 when I discovered the turntables.
I started playing for half an hour but that quickly turned into several hours.
Every day I was practicing behind the turntables of Club Fame in Zandvoort.
In 2014 I started an adventure at record label Punk Kids Recordings .
On April 20 , 2015 I released my first track, 'HALO'.
The tracks Velvet, Dynamite and Louder followed later that year .
During the Summer of 2015 I started as DJ Ladymix my first bookings.
Beachclub Vroeger in Bloemendaal, Club Smokey in Amsterdam, Hotshots in Amsterdam,
Club Epic and Discotheque Chin Chin in Zandvoort.
Spain also couldn't stay behind and I flew to Benidorm with my father to play in some
nice clubs there, namely Club Bahamas , Red Dog and Club Beachcomber .
Wherever DJ Ladymix was spinning, her father stood proudly by her side.
In 2016 I stopped playing for a year due to the unexpected death of my father.
Another year later I became the mother of my first son Jax .

Still, the lack of spinning became big and I started picking it up again!
The bookings continued again: Pride at the Beach, Dancing in the Street(s), King's Night/Day, Party Week Lisse, Yves invites, weddings, birthdays, children's parties, company parties.
I was completely back.
And then there was COVID and all the work fell away.
But Ladymix wouldn't be Ladymix to make a party out of it.
Via various social media channels I presented “living room parties ” weekly from home, which I streamed live and was followed by many.
In 2021 I became a mother again to our son Donn.
In January 2022, in addition to spinning, I also started my own DJ school, Beats at the Beach.
A DJ school for kids (but also for adults)!
I've always thought it would be great to teach kids how to spin! And this dream also came true.
On September 9, 2022 I married my great love, support and rock Nick.

Love,
Maxime
DJ Ladymix